Partners in herontwikkeling

Brocap is een onafhankelijke advies-en investeringsvennootschap die focust op de herontwikkeling van vastgoed met een problematiek.

Bekijk onze projecten

Trefhof

Beernem

Orion Bedrijvenpark

Woon- en bedrijvenpark

Dammekouter

Roeselare

Partners in herontwikkeling

Brocap is een onafhankelijke advies-en investeringsvennootschap die focust op de herontwikkeling van vastgoed met een problematiek. We doen dit door gebruik te maken van kennis & investeringsmiddelen van ondernemers en particulieren die financieel en maatschappelijk rendement nastreven.