Onze Visie

Brocap is een gedreven team van experts in herontwikkeling van niet-alledaags vastgoed. Dat we niet de makkelijkste weg kiezen, is een understatement. We gaan bewust op zoek naar verlaten locaties met een geschiedenis, naar ongekend terrein zonder enige bestemming. De zogenaamde brownfields. 

Uitdagend, zeer zeker.

Complexe materie, absoluut. 

Maar wel met een duidelijk doel. 

Samen met investeerders willen we vergeten plekken in Vlaanderen aankopen, aanpakken en doen heropleven, zodat we er weer veilig kunnen leven, wonen en werken. We bundelen onze krachten met partners en professionelen in de bouw- en vastgoedsector, met de garantie op een positief financieel en maatschappelijk rendement. 

Dat is wie we zijn. 

Dat is onze missie. 

Dat is 100% Brocap. 

De naam Brocap staat voor Brownfield Capital Partners. Brocap is de managementvennootschap die zijn activiteiten op brownfields heeft uitgebreid met de creatie van duurzame woon-en werkwijken, de zogenaamde huisnijverheid, en het revitaliseren van geklasseerd erfgoed.

Brocap kan zijn activiteit als herontwikkelaar uitvoeren met behulp van enkele investeringsfondsen: o.a. I4 Real Estate en SU.RE Investments, die als onafhankelijke holding-en investeringsplatformen investeren in vastgoedprojecten. Brocap neemt hiervan het projectmanagement op zich.

De uitdagingen waarmee Brocap geconfronteerd wordt, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Ze situeren zich voornamelijk op ruimtelijk, infrastructureel, milieu, financieel en/of juridisch vlak.

De stichters-vennoten (Guy De Clercq, Kristof De Smet en Peter Vanneck) hebben, elk vanuit hun eigen competentie, een jarenlange ervaring in analyse, selectie, acquisitie, financiering, structurering en beheer van complexe vastgoedprojecten. Samen met de investeerder en een dynamisch team van senior deskundigen worden diverse interessante investeringsopportuniteiten aandachtig bestudeerd en gescreend. Elke investering wordt daarna optimaal gestructureerd, steeds het volledige ontwikkelingstraject indachtig zijnde. De investeerder krijgt vooraf ook een duidelijk perspectief omtrent doorlooptijd, verwachte rendementen en exit.

Brocap ontwikkelde een werkwijze waarbij het realiseren van een maatschappelijk verantwoord, rendabel en kwaliteitsvol project binnen een redelijke termijn de basisdoelstelling vormt. Hier legt het team zichzelf steeds op een meerwaarde te creëren voor de nieuwe buurt. Die meerwaarde evolueert van duurzaamheid op vlak van materiaalgebruik, naar sociale duurzaamheid, esthetiek, … .

Een brownfield herontwikkelen moet in de eerste plaats technisch haalbaar zijn: vervuiling moet op een verantwoorde manier kunnen worden gesaneerd en het terrein moet ruimtelijk ook wel ingericht en uitgerust kunnen worden volgens de huidige normen en voorschriften.

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak waarop de sanerings-en ontwikkelingsplannen kunnen worden afgestemd, vormt daarbij een belangrijke steunpaal.

Zonder medewerking van de burgemeester en schepenen, de administraties, de buurt en de brede goegemeente is de transformatie van een brownfield onbegonnen werk.

De focus ligt steeds op het realiseren van een financieel rendabel en maatschappelijk aanvaardbaar investeringsdossier.

Dit is de discipline die wij onszelf opleggen, de doelgerichtheid waarvoor we garant staan.