Onze Visie

De roots van de vennootschap liggen in de reactivering van brownfields onder de naam Brownfield Capital Partners. Brocap is de managementvennootschap die zijn activiteiten op brownfields heeft uitgebreid met de creatie van duurzame woon-en werkwijken en het revitaliseren van geklasseerd erfgoed.

In de loop van de voorbije jaren werd reeds een mooi track record opgebouwd van transacties en realisaties met betrekking tot dergelijk “vastgoed met een hoek af”. 

Brocap werkt voor enkele investeringsfondsen: o.a. I4 Real Estate en SU.RE Investments, die als onafhankelijke holding-en investeringsplatformen investeren in vastgoedprojecten, waarvan Brocap het projectmanagement op zich neemt.

De uitdagingen waarmee Brocap geconfronteerd wordt kunnen van uiteenlopende aard zijn, maar situeren zich voornamelijk op ruimtelijk, infrastructureel, milieu, financieel en/of juridisch vlak.
De stichters-vennoten (Guy De Clercq, Kristof De Smet en Peter Vanneck) hebben, elk vanuit hun eigen competentie, een jarenlange ervaring in analyse, selectie, acquisitie, financiering, structurering en beheer van complexe vastgoedprojecten. Samen met de investeerder en een team van senior deskundigen worden diverse interessante investeringsopportuniteiten aandachtig bestudeerd en gescreend alvorens tot een beslissing wordt overgegaan. Elke investering wordt daarna optimaal gestructureerd, steeds het volledige ontwikkelingstraject indachtig zijnde. De investeerder krijgt vooraf ook een duidelijk perspectief omtrent doorlooptijd, verwachte rendementen en exit.

Brocap ontwikkelde een werkwijze waarbij het realiseren van een maatschappelijk verantwoord, rendabel en kwaliteitsvol project binnen een redelijke termijn de basisdoelstelling vormt.

Een brownfield herontwikkelen moet in de eerste plaats technisch haalbaar zijn: vervuiling moet op een verantwoorde manier kunnen worden gesaneerd en het terrein moet ruimtelijk ook wel ingericht en uitgerust kunnen worden volgens de huidige normen en voorschriften.

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak waarop de sanerings-en ontwikkelingsplannen kunnen worden afgestemd vormt daarbij een belangrijke steunpaal.

Zonder medewerking van de burgemeester en schepenen, de administraties, de buurt en de brede goegemeente is de transformatie van een brownfield onbegonnen werk.

Uiteraard vormt de kwaliteit van het ontwerp het uitgangspunt. Brocap kiest steeds voor betaalbare en duurzame eindoplossingen.

Duurzaamheid betekent voor ons ‘kwaliteit’: zowel voor wat betreft de keuze van ‘eindproduct’, als voor het ‘uitvoeringsproces’ dat daaraan vooraf gaat.

Enkel op deze manier behouden we onze focus op het realiseren van een financieel rendabel en maatschappelijk aanvaardbaar investeringsdossier.

Dit is de discipline die wij onszelf opleggen, de doelgerichtheid waarvoor we garant staan.