Casalea

casalea
casalea
Achterstraat Casalea
azaleastraat casalea

Ligging
Gelegen tussen de Achterstraat en Azaleastraat Sint-Amandsberg

Oppervlakte
+/-  2022m²

Bestemming
Woongebied en niet-hinderlijke ambachten in binnengebied

Dat ruimte een gegeerd goed is, bewijst ook het bestaan van Nucleo. Deze vzw streeft ernaar met haar atelierbeleid een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent aan te bieden. Zij doen nu beroep op leegstaande panden maar beseffen dat dit schaars goed wordt in centrum Gent en op lange termijn.

In 2020 bekeek Brocap met Nucleo de mogelijkheid om het stuk woongebied met ambachtelijk binnengebied te herontwikkelen en daar atelierruimte bij te voorzien.

Het betreft een gebied tussen de Azaleastraat en de Achterstraat in het bruisende Sint-Amandsberg op slechts 2 kilometer van het historische centrum van Gent. Aan de straatzijden zal Brocap enerzijds een eengezinswoning renoveren en aan de Achterstraat het appartementsgebouw renoveren en omschakelen naar kwalitatieve units met buitenruimte en gemeenschappelijke fietsstelplaats.

Het binnengebied wordt 1000m2 te herontwikkelen aangename en veilige atelierruimte.

De Brocap-meerwaarde in Casalea

Met Casalea werkt Brocap opnieuw mee aan bedrijvigheid in de kern en kernverdichting. Bovendien worden hier geen stadsdelen platgegooid om er nieuwbouw op te zetten maar renoveren we met oog voor circulariteit van materialen.

Na een evenwichtsoefening met Nucleo is dit ook voor Brocap een haalbaar en rendabel project geworden. Voor beide partijen is deze samenwerking dus een win-win. Op deze manier heeft Brocap met dit project zijn maatschappelijk steentje ook kunnen bijdragen. Temeer willen wij hiermee als herontwikkelaar ook bewijzen dat een samenwerking tussen vzw’s/overheid en private sector een hele grote plus kan zijn!