Dammekouter

Ligging
Rotsestraat, Roeselare

Oppervlakte
3 ha 65 are 16 ca

Bestemming
Realisatie van een woongebied en een bedrijvenpark

Het ontwikkelingsproject “BeverBrugge” handelt over de herontwikkeling van een onderbenut industrieterrein met een totale oppervlakte van 36.516m².  Het terrein maakt deel uit van een Brownfieldconvenant en er is een RUP “Dammestraat” van toepassing.

Brocap staat in voor de verdere herontwikkeling van de site tot een duurzaam bedrijvenpark voor lokale & middelgrote ondernemingen.  Naast het ontwikkelen van de bedrijvenzone zal voor een deel van het terrein ook het concept “huisnijverheid” ingevoerd worden. Principe is dat er in deze zone per bedrijfsunit ook een woongelegenheid kan worden gerealiseerd. De zone huisnijverheid vormt in het grotere geheel meteen ook de zachte overgang tussen de bedrijvenzone en woonzone. Een deelperceel ten noorden heeft ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in kleinhandelsactiviteiten binnen het RUP Brugsesteenweg.

Om deze volledige ontwikkeling te kunnen realiseren dienen de terreinen eerst bouwrijp voorbereid te worden. Dit houdt de sloop en sanering in van het voormalige industrieterrein. 1 loods wordt behouden en is doorgezet aan de sociale organisatie Weerwerk vzw die reeds zijn intrek heeft genomen in het gebouw.

Begin juli 2021 diende Brocap het BSP (bodemsaneringsproject) en een vergunningsaanvraag in voor de ontwikkeling van de openbare wegenis en de gebouwen op basis van het RUP. Hierna zal de bodem gesaneerd en de afbraak verdergezet worden.

 

Deel deze pagina: