Klein Dorlick

Ligging
Maastrichtersteenweg – Diepenbekerweg Hasselt

Oppervlakte
2 ha 67 are 20 ca

Bestemming
Realisatie van een woon- , huisnijverheid- en bedrijvenzone

Het projectgebied Klein Dorlick is conform het gewestplan deels ingekleurd als “reservegebied voor KMO” en deels ingekleurd als “woongebied”. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan hiervoor is goedgekeurd in juli 2017.

Het terrein leent zich volgens Brocap ideaal voor de ontwikkeling van enerzijds een grondgebonden woonverkaveling (deelgebied 1)  en anderzijds een gebied voor lokale en kleinschalige bedrijvigheid (deelgebied 3). Huisnijverheid (deelgebied 2) zal hierbij een bufferzone vormen tussen de twee invullingen.

Aan de andere kant van de spoorweg ligt de Diepenbekerweg. Het terrein dat gesitueerd is tussen de spoorweg en de Diepenbekerweg (deelgebied 4) zal een ideale plek zijn voor kleinhandel die een verhoogde visibiliteit wensen, met andere woorden bedrijven die naast een loods ook een winkelruimte nodig hebben.

De bouwvergunningsaanvraag voor het woongebied is ingediend eind april 2019 en werd ontworpen door architect Dominique Verboven van UnivArchitecten.

 

Deel deze pagina: