De Boomgaard

Ligging
Luikersteenweg, Hasselt

Oppervlakte
1 ha 57 are 50 ca

Bestemming
Realisatie van een gemengd woongebied (wonen met ondersteunende dienstverlening)

Het projectgebied ligt net voorbij de stedelijke buitenring op een steenworp van het stadscentrum en met een directe vlotte verbinding naar de E313. Het maakt deel uit van het BPA nr.62 bis Ekkelgarden en werd bestemd als zone voor stadsvilla’s in het park.

De woonblokken worden ingebed in een groen park dat aansluit op de groenbuffer langsheen de toekomstige ziekhuissite.

Het ontwerp van het nieuwe woonblok dient in harmonie te zijn met de 2 navurige blokken Le Clos d’Or op het buurperceel. In eerste instantie verkreeg Brocap een goedgekeurde omgevingsvergunning voor het bouwen van een urban villa van 11 appartementen. Deze appartementen kijken uit op een prachtig groen, open park.

Deze appartementen komen in 2022 in verkoop.

Deel deze pagina: