De Stip

Ligging
Deerlijksesteenweg, Harelbeke

Oppervlakte
2 ha 29 a 82 ca

Bestemming
Zone voor lokale bedrijvigheid

Partners
Nebim Groep

Brocap heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huidige eigenaar NEBIM België die het industrieterrein gebruikt als herstelwerkplaats voor carrosseriewerken van vrachtwagens . Op het terrein is een beperkte bodem- en grondwaterverontreiniging met minerale olie aanwezig. Daar de verontreiniging onder de bestaande gebouwen is gelokaliseerd, zal een sanering noodzakelijk zijn bij een herontwikkeling van het terrein.

Het vastgoedproject De Stip heeft betrekking op de ontwikkeling van dit industrieel terrein, gelegen aan de Deerlijksesteenweg 39, grenzend aan de spoorweg Kortrijk-Gent, nabij de oprit Harelbeke van de E17.

Het terrein vormt vandaag als het ware een “industrie-eiland” tussen tal van andere bestemmingen en gebruiken. Ten oosten sluit het terrein aan op een industriezone ‘De Geit’, ten zuiden paalt het terrein aan een kerkhof en politiekantoor. Ten noorden en ten westen sluit het terrein aan op een woonzone. Hoewel de ontsluitingsmogelijkheden zich lenen voor beperkte bedrijvigheid via de N41 – E17, is het duidelijk dat ‘milieubelastende industrie’ hier niet op zijn plaats is.

Op 12 juli 2012 werd dan ook een herziening goedgekeurd van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Harelbeke, waarin de stad een herkwalificatie van dit bedrijventerrein tot “zone voor lokale bedrijvigheid” aanvaardt. In navolging hiervan verklaart de Stad zich akkoord met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waardoor een ontwikkeling tot KMO-zone een ruimtelijke beleidskader vindt.

Het terrein leent zich bijgevolg voor een ontwikkeling als duurzaam regionaal bedrijventerrein waar dankzij de integratie van huisnijverheid een gemoedelijke overgang van wonen naar werken wordt gemaakt.

Begin 2017 werd het RUP goedgekeurd en werd het uitvoeringskader gecreëerd voor een gemengd reconversieproject. Goedefroo + Goedefroo Architecten tekenden De Stip in met een mix van wonen en werken met:

  • 18 KMO-loodsen
  • 8 KMO-loodsen met gekoppelde woning (huisnijverheid)
  • 2 bedrijfsondersteunende gebouwen met 9 polyvalente ruimtes (voor oa kantoorachtigen)
  • 25 betaalbare appartementen
  • 1 handelsruimte

In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de wegenis. In het najaar van 2021 komen de eerste 6 loodsen en 4 loods met gekoppelde woning (huisnijverheid) in verkoop. Ontvang als eerste plannen en prijzen via www.destipharelbeke.be

Deel deze pagina: