De Steenfabriek

Boom site lauwers
Noeveren koophandel

Ligging
Gelegen in Noeveren op de voormalige site van steenbakkerij Lauwers

Oppervlakte
25.525m²

Bestemming
Herontwikkeling naar een mix van functies: kantoren, ambachtsruimte, wonen en loodsen.

Herontwikkeling van een oude steenfabriek van 25.525 m2. Het gebied is gelegen langs de Rupel in de lokaal gekleurde wijk Noeveren in Boom.

De wijk is uniek, aangezien de bedrijvigheid van de steenbakkerijen nog in al haar fases zichtbaar is en ook de sociale geschiedenis (werken versus wonen) nog duidelijk af te lezen is in de opbouw van de wijk.

Het overgrote deel van het projectgebied wordt ingenomen door industriële gebouwen, maar er zijn enkele zones waar zich momenteel woningen bevinden.

De Brocap-meerwaarde in De Steenfabriek

Dit gebied moet herontwikkeld en opgeruimd worden met veel respect voor zijn verleden en de buurt. Voorzichtigheid dient zich aan op meerdere vlakken. Een nieuw RUP dringt zich op om dit gebied tot een waardevol, logisch ingericht en prachtig stukje verleden in het heden te maken.